Triển lãm VIETRF 2020

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIETRF 2020

Ngày 17/12 - 19/12/2020, Dropfoods tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghệ cửa hàng & Nhượng quyền lần thứ 12 (VIETRF) nhằm giới thiệu giải pháp máy bán hàng tự động…

06/05/2021